Regulamin sklepu

Regulamin

Handbags Importers
Dawid Niedzielski
ul. Starobrzeska 27
49-305 Brzeg
NIP 751 153 3735
Regon 161460320

              

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 24h w dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

   
1. Administratorem danych osobowych jest Handbags Importers Dawid Niedzielski z siedzibą ul. Starobrzeska 27, 49-305 Brzeg, e-mail: kontakt@adleys.pl

  
2. W Handbags Importers powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem maila kontakt@adleys.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1.

  
3. Handbags Importers przetważa dane osobowe w celach:

• świadczenia usług prowadzenia konta Użytkownika na stronie www.adleys.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• sprzedaży produktów oferowanych przez Handbags Importers. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• realizacją wysyłki zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Handbags Importers – marketing własnych produktów. (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nizbędne w celu realizowania zamówień oraz obsługi konta Użytkownika,

   
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

• podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Handbags Importers w celu obsługi strony www.adleys.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Handbags Importers

• Firmy kurierskie InPost, Poczta Polska, Paczka w Ruchu, Paczkomaty, GLS i inne w celu dostarczenia towarów do Użytkowników.

• BlueMedia S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

• Firmy księgowe oraz kancelarie prawnicze (na podstawie podpisanych umów),

  
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Handbags Importers z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@adleys.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym torebkihurt.pl. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”).

 Zasady bezpieczeństwa

Handbags Importers Dawid Niedzielski zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego  hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogowaniu się ze strony torebkihurt.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony adleys.pl. Wylogowanie ze strony kontakt@adleys.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”.
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego adleys.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego adleys.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego adleys.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego adleys.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego adleys.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. 

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

§ 1

P O S T A N O W I E N I A    W S T Ę P N E

 1. Faktury Vat dostarczane będą za pośrednictwem internetu na wskazany adres email.
  Nie wysyłamy faktur w wersji papierowej.

 2. Do zawarcia niniejszej umowy Partner obowiązany jest do:
  a. dokonania rejestracji w sklepie www.adleys.pl
  b. poprawnego wypełnienia danych w Panelu Klienta oraz do podania danych niezbędnych do skutecznego dokonania rejestracji.

 3. Umowa dochodzi do skutku w przypadku zrealizowania przez Partnera § 1 pkt 2.

 4. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy www.adleys.pl a Klientem będą produkty dostępne i wymienione w aktualnym cenniku sklepu Adleys.PL w dniu zawarcia transakcji.

 5. Umowa będzie realizowana jedynie na terenie Polski.

 6. Rejestracja w sklepie www.adleys.pl jest bezpłatna.

 7. Definicje:


Klient
 - osoba robiąca zakupy w sklepie www.adleys.pl

Przewoźnik - kurier, InPost, Paczkomaty lub inna firma współpracująca 
z Hurtownią w celu realizowania umowy zawartej z Partnerem poprzez doręczanie przesyłek.

Panel klienta – system dostępny dla Klienta na podstawie indywidualnych danych po zalogowaniu do ADLEYS.PL

www.adleys.pl – adres www, pod którym znajduje się sklep internetowy, za pomocą którego realizowane będą zamówienia.§2

Z A S A D Y   S K Ł A D A N I A   Z A M Ó W I E Ń 1. Klient zobowiązuje się do kupna towaru od www.adleys.pl we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty ceny.

 2. W celu złożenia zamówienia Klient obowiązany jest do dostarczenia ADLEYS.PL informacji co do formy zakupu (za pobraniem/przedpłata) oraz następujących danych:
  3.1 W przypadku wysyłki przedpłaconej: dane osobowe i adresowe, nr telefonu, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu(-ów) oraz ich ilości.
  3.2 W przypadku wysyłki za pobraniem: dane osobowe i adresowe, nr telefonu, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu, produktu(-ów), ich ilości oraz kwoty pobrania.

 3. W przypadku formy płatności za pobraniem kwota pobrana od Klienta zostanie przekazana przez Przewoźnika na nr konta ADLEYS.PL. 

 4. Hurtownia ma prawo, niezależnie od dochodzenia naprawienia szkody, pozbawić Partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:

7. klient zobowiązuje się do nie udostępniania hasła dostępu do platformy internetowej służącej do składania zamówień osobom nieupoważnionym.

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji na platformie internetowej w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia, przesyłania ofert składanych przez Hurtownię, newsletterów oraz realizowania postanowień niniejszej umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.)§3

P R Z E D M I O T    U M O W Y 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów będących w ofercie www.adleys.pl.

 2. ADLEYS.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach reklamowych dotyczące produktu, chyba że wynika to z winy umyślnej ADLEYS.PL. www.adleys.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w opisie produktów lub kolorystyce zdjęć.

 3. Zdjęcia udostępnione na stronie, w newsletterach, gazetkach  przedstawiające produkty mają charakter jedynie poglądowych.§ 4

Z A K A Z    K O N K U R E N C J I 1. Klient zobowiązuje się do nie wykorzystywania jakichkolwiek informacji, wiedzy i przedmiotów, które uzyskał w wyniku realizacji niniejszej umowy, do dokonywania jakichkolwiek czynności niezwiązanych z realizowaniem niniejszej umowy.

§ 5

P R A W A    A U T O R S K I E 1. www.adleys.pl oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jej własnością bądź posiada prawa do ich publikacji. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie ADLEYS.PL

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody ADLEYS.PL na piśmie.

 3. Klient w przypadku wątpliwości, co do wyglądu, jakości i cech produktów jest obowiązany skontaktować się z ADLEYS.PL przed dokonaniem zamówienia. Uchybienia w wyglądzie oraz błędy w opisach na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Klienta wobec ADLEYS.PL.§ 6

W A R U N K I    R E A L I Z A C J I     Z A M Ó W I E N I A
I    D O S T A W Y T O W A R U 1. Podstawą realizacji zamówienia przez ADLEYS.PL jest zamówienie złożone przez klienta na stronie www.torebkihurt.pl.

 2. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez ADLEYS.PL jego przyjęcia.

 3. Warunkiem zrealizowania zamówienia przez ADLEYS.PL jest przesłanie zapłaty za zamówiony produkt od klienta wraz kosztami przesyłki na konto ADLEYS.PL w przypadku gdy zakup dokonywany jest w formie przedpłaty.

 4. W przypadku dokonywania zakupu w formie „za pobraniem” warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie prawidłowego zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 6. ADLEYS.PL zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 72 godziny w dni pracujące od chwili opłacenia towaru przez klienta.

 7. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnego wpisania danych odpowiedzialność ponosi Klient.

 8. Za błędy powstałe przy pakowaniu produktu odpowiedzialność ponosi ADLEYS.PL.

 9. Towar zamówiony przez klienta dostarczony zostanie za pośrednictwem Przewoźnika wybranego przez ADLEYS.PL na warunkach przez nią wskazanych.

 10. Klient każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego lub innego dokumentu transportowego.

 11. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi klient.

 12. Aktualne ceny zawarte są w systemie ADLEYS.PL i udostępnione klientowi do ciągłego wgląd.

 13. Klient jest zobowiązany do stałego monitorowania cen towarów na stonie www.adleys.pl

 14. Zamówienie złożone przez klienta będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 15. Formy wysyłki: Kurier, Paczkomaty, Poczta Polska.§7

P Ł A T N O Ś Ć 1. Klient obowiązany jest dokonać płatności do ADLEYS.PL niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 2. W przypadku braku zapłaty  w terminie 7 dni od zablokowania towaru, Adleys.pl ma prawo anulować zamówienie w całości lub części.

 3. W przypadku, gdy zakup realizowany jest w formie za pobraniem Klient dokonuje zapłaty Przewoźnikowi, który przekazuje kwotę bezpośrednio ADLEYS.PL.

 4. ADLEYS.PL uprawnione jest do wystawienia faktur w formie elektronicznej bez podpisu.

 5. Ewentualne koszty wynikające z nieodebrania paczki przez Klienta ponosi klient.§ 8

Z W R O T    T O W A R U 1. Adleys.pl nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego przez klienta.

 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

 3. Dostarczenie towaru na adres ADLEYS.PL powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Klienta. 

 4. ADLEYS.PL rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru do ADLEYS.PL.

 5. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 6. ADLEYS.PL nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.§ 9

R E K L A M A C J A 1. Reklamacje od Klientów zgłaszane są bezpośrednio do ADLEYS.PL.

 2. Jeśli reklamacja ma zostać przesłana ADLEYS.PL, Reklamacja musi być zgłoszona przed nadejściem towaru.

 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody.

 4. ADLEYS.PL rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru.

 5. W celu skutecznego złożenia reklamacji, klient obowiązany jest do wypełnienia w Panelu klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. ADLEYS.PL nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów.

 7. Towary oferowane przez ADLEYS.PL są nowe i posiadają gwarancję producenta, importera albo dystrybutora – jeśli tylko na ten towar udzielana jest gwarancja.

 8. Jeśli dostarczony towar posiada wady, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania towaru z usuniętą wadą lub wymiany na nowy towar bez wad.

 9. Jeśli zostanie wykryta wada towar należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu na adres siedziby ADLEYS.PL wraz z numerem faktury VAT i kartą gwarancyjną, jeśli takowa była załączona. Wyjątkiem od tej reguły, jest przypadek gdy gwarancja opisuje inaczej np. rozpatrywanie reklamacji odbywa się bezpośrednio przez wskazany serwis.

 10. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 11. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA. Bądź na bieżąco i korzystaj z PROMOCJI.

Kontakt
 • www.adleys.pl
 • Starobrzeska 27
 • 49-305 Brzeg
 • tel: 661861461
 • email: kontakt@adleys.pl
X Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Więcej dowiesz się tutaj.